Objketi na katerih smo opravljali naše storitve:

- Zdravstveni dom Moste,
- Ajpes,
- Mestna Občina Ljubljana
- Turizem Ljubljana,
- IBE- projektiranje in inženiring, 
- Psihiatrična klinika Ljubljana,
- Mercator,
- Surovina Ljubljana, 
- in mnoga druga podjetja ter fizične osebe.

 

6a   13   active 4